SFSS - Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin

Nyheter

2018-04-19

Bäste medlemmar i SFSS,

Härmed kan vi med stort glädje distribuera de första nationella Svenska riktlinjerna för utredning av sömnapné. Enligt information från sömnapnéregistret SESAR bedrivs apnéutredning på olika sätt i landet och det finns ett behov av nationell samordning. Under 2016 sammankallade SESAR ett nätverk av experter utsedda as SFSS, Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF), Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi (SFOHH) och Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi (SFKNF). Även kvalitetsregistret Swedevox var representerat.

Det bifogade dokumentet (länk här) innehållar riktlinjer för sömnapnéutredning hos vuxna. SESAR kommer att följa upp implementeringen av dessa riktlinjer framöver. En uppdatering är planerad om cirka 2 år.

Vi hoppas att Ni finner dessa riktlinjer användbara i era verksamheter. Vi tar tacksamt emot kommentarer och synpunkter.

Bästa hälsningar

Jan Hedner, registerhållare SESAR
Ludger Grote, styrgruppsmedlem SESAR

Som representanter för riktlinjens arbetsgrupp


2018-01-25

Utlysning av rese- och forskningsstipendier

Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare. Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök.

Läs mera här


2018-01-25

Grundkurs i
Odontologisk sömnmedicin
för tandläkare

Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi.

Denna kurs fungerar som bas för tandläkaren som vill fördjupa sig inom området. Föreningen planerar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin.

Läs mer på www.swedishsleepresearch.com/nyheter

Plats och tid: Stockholm 13-14 sept och 29-30 nov 2018

Föreläsare: Överläkare Lena Leissner, överläkare Ola Sunnergren, övertandläkare Anette Fransson och övertandläkare Göran Isacsson

Kursavgift: 6.000 kr. Anmälan via mail till mailto:ingrid.nyman@lillasjobo.se

Arrangör: Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin, SFSS
2017-11-20

Grundkurs i
Odontologisk sömnmedicin
för tandläkare

Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi.

Denna kurs fungerar som bas för tandläkaren som vill fördjupa sig inom området. Föreningen planerar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin. Läs mer på http://www.swedishsleepresearch.com/nyheter

Plats och tid: Stockholm 26-27 april 2018

Föreläsare: Överläkare Lena Leissner, överläkare Ola Sunnergren, övertandläkare Anette Fransson och övertandläkare Göran Isacsson

Kursavgift: 6000 kr. Anmälan via mail till ingrid.nyman@lillasjobo.se senast 15 mars 2018 

Arrangör: Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin, SFSS


2017-08-15

Kurs i dental sömnmedicin 21 September 2017

Länk till flyer


2017-06-08

PROGRAM Delkurs 3 i SFSS Utbildningsprogram

Måndag 12 juni 2017

09.00-09.15 Samling med morgonmacka. Introduktion till kursen
Lena Leissner

09.15-10.00 Vad är insomni? Patofysiologi, klassifikation, diagnostik.
Jan-Erik Broman

10.00-12.00 Psykologisk behandling vid insomni. Kognitiv beteendeterapi.
Markus Fröjmark-Jansson

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Utredning, hjälpmedel, skattningsskalor
Jan-Erik Broman

14.30-15.00 Fika

15.00-16.30 Sömnmedelsbehandling. Samsjuklighet
Jerker Hetta

19.00 Nätverksmingel på restaurang Meza

Tisdag 13 juni 2017

09.00-10.00 Introduktion till forensisk sömnmedicin
Jan-Erik Broman, Jerker Hetta

10-00-10.30 Fika

10.30-12.00 Narkolepsi; symtomatologi, patofysiologi, klassifikation, utredning och behandling.
Markku Partinen

12.00-13.00 Lunch

13-00-15.00 Narkolepsi forts. samt andra hypersomnier. Trafikmedicinska aspekter.
Markku Partinen

15.00-15.30 Fika

15.30-16.30 Bruxism
Göran Isacsson

Onsdag 14 juni 2017

09-00-09.30 Parasomnier i barnaåren
Lena Leissner

09.30-10.00 Parasomnier på ålderns höst
Lena Leissner

10.00-10.30 Fika

10-30-12.00 RLS/WED samt associerade motoriska störningar
Lena Leissner

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Allmän diskussion och frågestund
Kursdeltagare och Lena Leissner

13.30-14.00 Fika

14.00-16.00 Kunskapstest samt kursutvärdering

16.00 Avsked (för de som är kvar)


2017-05-31

Delkurs 3 i SFSS Utbildningsprogram omfattande Insomnier, Hypersomnier och Parasomnier äger rum i Örebro 12-14/6.

Kursen börjar kl 9.00 på måndagen och slutar kl 16.00 på onsdagen. Den avslutas med ett skriftligt kunskapstest.
Kursen äger rum på Universitetssjukhuset, i föreläsningslokal Berguven i F-huset.
Vi möter upp er innanför Huvudentren, i den s.k. Gallerian, strax före kursstart, för vidare lotsning.
På måndag kväll samlas vi för Nätverksmingel på restaurang Meza.

Kostnad 2.600 kr vilket inkluderar fika x 2 och lunch alla 3 dagarna samt mat under Nätverksmingel (dryck tillkommer).
SFSS kassör kommer att fakturera alla deltagare varför vi i anslutning till kursen samlar in era fullständiga faktureringsuppgifter.

Hotel: Vi rekommenderar i första hand Elite Stora hotellet alternativt Livin City hotel, som även har ett vandrarhemsalternativ.

Hjärtligt Välkomna!
Lena och Meeri (lokal organisationskommitte)2017-05-22

Grundkurs i
Odontologisk sömnmedicin
för tandläkare

Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi.

Denna kurs fungerar som bas för tandläkaren som vill fördjupa sig inom området. Föreningen planerar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin.

Läs mer på www.swedishsleepresearch.com/nyheter

Plats och tid: Stockholm 9-10 november 2017

Föreläsare: Överläkare Lena Leissner, överläkare Ola Sunnergren , övertandläkare Anette Fransson och övertandläkare Göran Isacsson

Kursavgift: 6000 kr. Anmälan via mail till ingrid.nyman@lillasjobo.se senast 15 september

Arrangör: Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin, SFSS


2017-05-18

Länk till Signed Declaration for Sleep Medicine Subspeciality 2017


2017-02-20

Delkurs 3 i SFSS utbildningsprogram omfattande Insomnier, Hypersomnier och Parasomnier kommer att äga rum i Örebro 12-14 juni 2017.

 
Kursen är fr a avsedd för sjuksköterskor, BMA och tandläkare men övriga personalkategorier kommer att beredas plats i mån av tillgång.
Kursinnehållet är under bearbetning.

Anmälan skickas till: lena.leissner@regionorebrolan.se

Välkomna!


2016-12-28

Välkommen till SFSS årliga kongress 2017.

I år hålls mötet i Jönköping 26-28 april. Den 26:e blir det kursdag.

Utförligt program kommer inom kort. Notera datumen i Din kalender!


2016-11-01

Dear Presidents,

On behalf of the ESRS Board we would like to ask you to publish the informations about the next examination in Sleep Medicine on your website from now on to the application deadline on December 31.

The next ESRS Examination will take place during the Sleep & Breathing
2017 in Marseille, France in April 2017. The ESRS board is pleased to announce the 6th Examination of Certification in Sleep Medicine (Physicians, Psychologists and Sleep Scientists) and the 4th Examination of Certification in Sleep Medicine for Technologists. Up to now more than 500 successful participants passed this examination.

Please find attached a word-file, a pdf-file, and a jpeg file which can be used on the website of your national society. Especially the jpeg file can be used as a link to the examination website www.esrs-examination.eu.

Thank you very much for your cooperation.

With my kindest regards
Maria Wiechmann

Text announcement 2017 examination for ANSS


2016-07-01

Sömnrelaterade andningsstörningar

Kurs inom ramen för avancerad sömnutbildning inom ramen av diplomering för biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och tandläkare i regi av Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin (SFSS)


Lokal:
Centrum för Sömn- och Vakenhetsstörningar, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Medicinaregatan 8B, 41346 Göteborg


Datum: 5 – 7 oktober 2016


Lokaler:
Centrum för Sömn- och Vakenhetsstörningar, Sahlgrenska Akademin,
Göteborgs Universitet, Medicinaregatan 8B, 413 45 Göteborg

Sömnmedicinsk Avdelning, Lungkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Hiss H, våning 13


Fakultet:
Ludger Grote, Göteborg
Jan Hedner, Göteborg
Birgitta Kärrsten, Göteborg
Jeanette Norum, Göteborg
Ding Zou, Göteborg
Åke Tegelberg, ÖrebroKursansvarig:
Ludger Grote, Sömnmedicinsk Avdelning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Länk till program

Länk till invitation


2016-03-21

Årskongress för Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin
30/5 2016 – 1/6 2016

Preliminärt program:

Utbildningskurser.
Måndagen d. 30/5 2016, från 13:00 -17:00.
1. Trafik medicin v/Lena Leissner
2. Barn och sömn. v/Agneta Markström
3. Sömnapné: v/Ludger Grote/Jan HednerKongress:

Tisdagen d. 31/5 2016:
Trafikmedicin
Posters och besök hos utställare

Lunch

Odontologisk rhapsody
WatchPAT Symposium: Peripheral arterial tone. Ett annorlunda sätt att diagnosticera sömnstörning?
Nya avhandlingar: Presentation

Kongressmiddag på Skt. Gertrud.

Onsdagen: d. 1/6 2016
Key-note lecture: Zoran Dogas, dekan och professor i neurofysiologi vid Universitetet i Split, Kroatien: “Centrala mekanismer i sömnapné” (presentation på engelska)
Årsmöte/ Generalförsamling

 
Lunch


Resmed symposium: Behandling med Autoset CS. State of the art
Förra årets stipendiater. Presentation av forskningsresultater
Presentation av Cpap-registret, Swedevox v/ Bengt Midgren, SESAR v/ Jan Hedner
Posters och fria föredrag
Avslut och hemresa.

Praktisk information:
Anmälan om vetenskapliga presentationer( posters/ föredrag) till Martin Ulander:
martin.ulander@liu.se


Anmälan och betalning till:
kassorsfss@hotmail.com
Viktigt: namn på deltagaren samt fakturaadress och kostnadsställe.

Kurs: 400 SEK (ange vilken kurs vid anmälan).

Kongress: 1500 SEK. (Inklusive lunch och fika)

Kongressmiddag: 3 rätter meny. Kaffe/te ingår: 445 SEK ( Glöm inte att anmäla evt. specialkost och allergier, senast 9/5 2016

Hoteller: Det finns gott om hotell i alla prisklasser. Se exempelvis: http://hotels.findhotel.se/Place/Malmo_1.htm

Transport: Kongresstället Skt. Gertrud finns 5 min. gång från Malmö Centralstation: http://sanktgertrud.se/
Direktbuss från Sturup går till Centralstationen.
Öresundståget från Kastrup tar 20-40 min. Kom ihåg ID med bild till gränskontrollen i Kastrup och Hyllie (Malmö).


2016-03-02

5-7 oktober är det dags för "Andningsrelaterade sömnstörningar" delkurs 2...

i SFSS utbildningsprogram, se även under "Kongresser mm".
Kursen hålls i Göteborg och kursledningen arbetar nu med programmet, som kommer att dyka upp här tillsammans med alla praktiska detaljer. Håll ögonen öppna!

Dessa kurser utgör tillsammans stommen i utbildningen till sömnspecialist. Man kan även välja att tillägna sig endast någon/några av kurserna. Ordningsföljden spelar ingen roll.

Även det fåtal "Grandfathers" som ännu inte gått denna kurs är förstås välkomna.

Väl mött!
Lena Leissner
Ordf. i SFSS


2016-02-29

SFSS kurs i Odontologisk sömnmedicin 1-2 september 2016

 
Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin har nöjet att bjuda in till en kurs som är basen för tandläkaren som vill fördjupa sig inom odontologisk sömnmedicin. Föreningen planerar fortsättningskurser för att erhålla föreningens diplom inom odontologisk sömnmedicin.


Syftet är att ge intresserade tandläkare grundkunskaper inom ”Odontologisk sömnmedicin”, dvs omhändertagandet av patienter som remitteras för behandling av sömnapné eller snarkningsproblematik. Sålunda kommer sömnens fysiologi, sömnmedicin, andning och nattliga andningsstörningar att beskrivas och hur de olika andningsstörningarna utreds och behandlas både medicinskt och odontologiskt. Vidare beskrivs ansvarsförhållanden och samverkan läkare-fysiolog-tandläkare. Kursen ger en introduktion i det odontologiska omhändertagandet med upptag av anamnes, undersökningsmetodik, journalföring, patientinformation, val av apparatur och uppföljningsrutiner.


Detta är en föreläsningskurs om två dagar med teori och praktiska demonstrationer.

 
Tid: Torsdag 1 och fredag 2 september 2016
Plats: Centrala Stockholm
Boende: Hotellrum bokas och betalas av deltagarna själva
Föreläsare: Överläkare Lena Leissner, överläkare Ola Sunnegren, övertandläkare Anette Fransson och övertandläkare Göran Isacsson
Kursavgift: 6 000 kr. I kursavgiften ingår luncher och kaffe för- och eftermiddag.
Anmälan: Via mail tillingrid.nyman@rjl.se. Kursavgiften kommer att faktureras efter att anmälan kommit in.
Senaste anmälningsdatum 1 juni 2016.


2016-01-25

SFSS Årskongress 2016 kommer att äga rum i Malmö mellan 30 maj och 1 juni.


2014-11-07

SFSS kurs i Odontologisk sömnmedicin 5 - 6 februari 2015

Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin har nöjet att bjuda in till en kurs som är basen för tandläkaren som vill fördjupa sig inom odontologisk sömnmedicin. Föreningen planerar fortsättningskurser för att erhålla föreningens diplom inom odontologisk sömnmedicin.

Syftet är att ge intresserade tandläkare grundkunskaper inom ”Odontologisk sömnmedicin”, dvs omhändertagandet av patienter som remitteras för behandling av sömnapné eller snarkningsproblematik. Sålunda kommer sömnens fysiologi, sömnmedicin, andning och nattliga andningsstörningar att beskrivas och hur de olika andningsstörningarna utreds och behandlas både medicinskt och odontologiskt. Vidare beskrivs ansvarsförhållanden och samverkan läkare-fysiolog-tandläkare. Kursen ger en introduktion i det odontologiska omhändertagandet med upptag av anamnes, undersökningsmetodik, journalföring, patientinformation, val av apparatur och uppföljningsrutiner.

Detta är en föreläsningskurs om två dagar med teori och praktiska demonstrationer.

Tid: Torsdag 5 och fredag 6 februari 2015

Plats: Centrala  Stockholm

Boende: Hotellrum bokas och betalas av deltagarna själva

Föreläsare: Överläkare Lena Leissner, överläkare Ola Sunnegren, övertandläkare Anette Fransson och övertandläkare Göran Isacsson   

Kursavgift: 6´000 kr. I kursavgiften ingår luncher och kaffe för- och eftermiddag.  

Anmälan: Görs via mail till ingrid.nyman@lj.se . Kursavgiften kommer att faktureras efter att anmälan kommit in.

Senaste anmälningsdatum 7 december 2014.


2014-04-07

SFSS kurs i Odontologisk sömnmedicin 

11-12 sept 2014

Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin har nöjet att bjuda in till en kurs som är basen för tandläkaren som vill fördjupa sig inom odontologisk sömnmedicin. Föreningen planerar fortsättningskurser för att erhålla föreningens diplom inom odontologisk sömnmedicin.

Syftet är att ge intresserade tandläkare grundkunskaper inom ”Odontologisk sömnmedicin”, dvs omhändertagandet av patienter som remitteras för behandling av sömnapné eller snarkningsproblematik. Sålunda kommer sömnens fysiologi, sömnmedicin, andning och nattliga andningsstörningar att beskrivas och hur de olika andningsstörningarna utreds och behandlas både medicinskt och odontologiskt. Vidare beskrivs ansvarsförhållanden och samverkan läkare-fysiolog-tandläkare. Kursen ger en introduktion i det odontologiska omhändertagandet med upptag av anamnes, undersökningsmetodik, journalföring, patientinformation, val av apparatur och uppföljningsrutiner.

Detta är en föreläsningskurs om två halvdagar teori och ett kvällspass med praktiska demonstrationer.

Tid: Start torsdag lunch 11 september, avslut fredag lunch 12 september 2014

Plats: Nordic Sea Hotell, Stockholm (nära Centralen)

Boende: Hotellrum bokas och betalas av deltagarna själva

Föreläsare: Överläkare Lena Leissner, överläkare Ola Sunnegren, övertandläkare Anette Fransson och övertandläkare Göran Isacsson   

Kursavgift: 6´000 kr. I kursavgiften ingår lunch, eftermiddagskaffe och middag på torsdagen samt förmiddagskaffe på fredagen.  Lunch på  fredagen ingår ej.

Anmälan: Görs via mail till ingrid.nyman@lj.se. Kursavgiften kommer att faktureras efter att anmälan kommit in.

Senaste anmälningsdatum 22 juni 2014.


2014-04-01

Nyhetsbrev från ESRS


2014-03-13

Examinations for certification in sleep medicine

The European Sleep Research Society (ESRS) Board is pleased to announce two upcoming examinations for certification in sleep medicine. Please find below some information and instructions on the application process.

The 3rd examination of the certification in sleep medicine which will take place on:

Tuesday, 16 September 2014 at 17:30 – 18:45

at the ESRS Congress in Tallinn, Estonia.

The examination will be a written test consisting of 50 multiple-choice questions to be completed on-site. Cut-off for successfully passing the examination is 50% of correct answers.

Doctors, Physicians, and Psychologists that wish to take the examination must be current members of the ESRS and should have a minimum level of experience in sleep medicine as outlined in the application. (
http://www.esrs.eu/education-career/esrs-examination-in-sleep-medicine/3rd-esrs-examination-in-sleep-medicine.html)

 

 

The 1st examination of the certification in sleep medicine for sleep technologists which will take place on:

Tuesday, 16 September, 17:30 – 18:45 and Wednesday, 17 September, 17:00 – 20:00

at the ESRS/ESST Congress in Tallinn, Estonia.

This will be the first technologist examination directed exclusively at ”grandfathers” and ”grandmothers”. ”Grandparenting” is a procedure which applies to professionals with wide experience in sleep technology, medicine and research. It is envisioned by the ESRS that the ”grandparents” in this context may take the lead in future European and National activities to promote sleep medicine professionals.

The examination will consist of two components. The first part will be a written test consisting of 50 multiple-choice questions to be completed on-site. The questions will be based on the content of the 10 chapters of the ESRS Catalogue of Knowledge and Skills for Sleep Medicine. 23 questions will be related to chapter B (Sleep Diagnostics) and the other 27 will be related to topics from chapters A, C-J. A suggested reading list will be provided. Cut-off for successfully pass this part of the examination is 50% of correct answers. The second part of the examination will focus on practical skills. This part will involve sleep staging, event scoring and interpreting 2 excerpts from PSG recordings and also a full MSLT recording. All consecutive 30-second epochs will be printed on paper. Scoring will comply with the AASM rules version 2.0 (Oct. 2012). Successful candidates will have achieved an 85% concordance with the panel of experts. The practical examination will be held on Wednesday 17 September 17:00- 20:00. Both parts must be successfully passed in order to qualify for certification.

Technologists, nurses, and other sleep professionals that wish to take the examination must be current members of the ESRS and should meet the application criteria as specified on the application announcement.
http://www.esrs.eu/education-career/esrs-examination-in-sleep-medicine/1st-esrs-technologist-examination-in-sleep-medicine.html


2014-02-26

7-8 april är det dags för "Hypersomnier och Parasomnier" delkurs 4 i SFSS utbildningsprogram, se under "Kongresser mm". Dessa kurser utgör tillsammans stommmen i utbildningen till sömnspecialist. Man kan även välja att tillägna sig endast någon/några av kurserna. Ordningsföljden spelar ingen roll. 
Även det fåtal "Grandfathers" som ännu inte gått denna kurs är förstås välkomna. 

Länk till program
 
Väl mött!
Lena Leissner
Ordf. SFSS


2013-12-12

ESRS Newsletter November 2013

Länk till nyhetsbrevet


2013-11-20

Ackrediterade sömnspecialister i SFSS

Efternamn, Förnamn                Titel                          Ort

Bader, Gaby                            Doc.                         Göteborg
Bengtsson, Harriet                  Leg. läk.                   Uppsala
Berg, Sören                             Doc., öl.                    Lund
Broman, Jan-Erik                     PhD                          Uppsala
Eder, Derek N.                                                          Göteborg
Ekstedt, Mirjam                         Leg. ssk                  Eskilstuna
Franklin, Karl                            Öl.                            Umeå
Friberg, Danielle                       Doc.,Öl.                   Huddinge
Grote, Ludger                          Doc.                         Göteborg
Hagander, Louise                    Öl                             Stockholm
Haraldsson, Per-Olle               Doc., Öl.                   Stockholm
Harder, Lena                           Öl.                             Linköping
Harlid, Richard                        Öl.                             Stockholm
Hedner, Jan                             Prof., Öl.                   Göteborg
Hetta, Jerker                            Öl.                            Stockholm
Janson, Christer                      Doc.                         Uppsala
Kecklund, Göran                      FD                            Stockholm
Leissner, Lena                         Öl.                            Örebro
Lindberg, Eva                          Doc.                          Uppsala
Lowden, Arne                         Fil. dr, forskare         Stockholm
Lysdahl, Michael                      Öl.                             Stockholm
Mallon, Lena                            Öl.                              Säter
Ors, Marianne                         Leg. läk.                     Lund
Ovesen, Jan                           Öl.                             København
Peker, Yüksel                          Öl.                             Skövde
Smedje, Hans                          Öl.                             Uppsala
Svanborg, Eva                         Prof.                          Linköping
Ulfberg, Jan                             Doc., öl.
Åkerstedt, Torbjörn                  Prof.                          Stockholm


2013-11-20

Förteckning över diplomerade tandläkare i Odontologisk sömnmedicin


Efternamn, Förnamn,                           Ort
Tegelberg, Åke                                         Västerås
Marklund, Marie                                        Umeå
Fransson, Anette                                     Örebro
Andrén, Ann                                            Stockholm
Johansson, Anders                                 Bergen
Emgård, Kristoffer                                   Malmö
Hedner, Ewa                                            Göteborg
Moeinipour, Fariba                                   Örebro
Ticander, Therese                                   Tumba
Isacsson, Göran                                      Västerås
Malmberg-Reznik, Eva                             Danderyd
Fröjd, Stefan                                           Sollentuna
Holm, Gunnel                                           Linköping
Appelgren, Anna                                     Stockholm
Christidis, Nikolaos                                  Stockholm
Collin, Malin                                              Stockholm
Schumann, Mohamad                              Västerås
Nyman, Ingrid                                          Jönköping
Fredriksson, Lars                                    Stockholm
Nordström, Christer                                 Stockholm
Lofjord, Ingemar                                      Sollentuna
Åhrén, Elisabeth                                      Göteborg
Korpe, Lena                                             Mölndal
Bissmark-Lindberg, Carina                      Göteborg
Hedenberg-Magnusson, Britt                   Stockholm
Nordh, Eva                                               Malmö
Wiman Eriksson, Eva                               Örebro
Ortlieb, Eva                                              Örebro
Eriksson, Gunilla                                      Stockholm
Halme, Tarja                                             Tullinge
Christoffersson, Peter                             Örebro
Lundh, Håkan                                          Malmö
Fodor, Clara                                            Västerås
Norrfalk-Johnsson, Maud                       Lund
Elkhoury, Antoine                                    Hedemora
Tagde, Tage                                            Göteborg
Zettergren-Wijk, Lena                             Sandviken
Trepp, Livia                                            Örebro
Appelgren, Björn                                    Stockholm
Sturebrand, Magnus                              Västerås
Vogel, Hans                                            Stockholm
Drejer, Johan                                          Stockholm


2013-11-06

 

Dear Members of the National Sleep Societies,

The ESRS Board has established a fund to support travel and living expenses for young sleep researchers within Europe. For 2014, a maximum of ten projects will be financed and the deadline for applications is 31st December, 2013.

ESRS Network of Sleep Research Laboratories

General principles:

1.to promote travel of young researchers in order to learn a specific technique or methodology in an experienced laboratory belonging to the ESRS Network of Sleep Research Laboratories (see ESRS website for list of Sleep Research Laboratories (http://www.esrs.eu/membership-services/european-sleep-research-laboratories.html);

2.training can be undertaken in any aspect of sleep research;

3.support will be provided to travel from the home laboratory to any laboratory of the network; the most economical mode of travel should be chosen;

4.a maximum contribution of 1,400 EUR for accommodation and living expenses (no more than 100 EUR/day) to finance the living-expenses will be provided. Visits would typically be up to two weeks, although the duration of the stay may exceed two weeks (up to the 1,400 EUR limit). The receiving laboratory is expected to finance the living-expenses during the stay, at least partially, if it exceeds the size of the ESRS contribution;

5.a maximum of ten grants per year will be financed;

6.the ESRS will support only trips within Europe and applicants should be an ESRS member;

7.applicants should be less than 40 years of age, working as a postdoctoral researcher or clinician in sleep research. Applicants registered in a PhD or Master programme are also eligible and are encouraged to apply.


Application:

1.deadline: 31st December 2013;

2.the application (consisting of a short curriculum of the applicants age, affiliation, position, publication list and congress participation, project to be developed during the stay, letter of acceptance of receiving laboratory, certification of enrolment in a PhD/ Master programme, and dates of the visit) should be sent to the ESRS Secretary (secretary@esrs.eu);

3.the ESRS Research Networking Committee will rank the grant applications;

4.a list of Sleep Research Laboratories in Europe  to host young scientists is available on the ESRS website (http://www.esrs.eu/membership-services/european-sleep-research-laboratories.html).


With best regards,

Debra J. Skene
Chair of the ESRS Research Networking Committee
mailto:d.skene@surrey.ac.uk


Pierre-Hervé Luppi
ESRS Secretary
mailto:secretary@esrs.eu
www.esrs.eu 


2013-11-05

Dear Members of the National Sleep Societies,


We are pleased to inform you that the Catalogue of knowledge and skills for sleep medicine is available online as Early View article on the Journal of Sleep Research homepage.


The catalogue, compiled by the ESRS board and the ESRS Sleep Medicine Committee (SMC), is based on textbooks, standard of practice publications, systematic reviews and professional experience. This peer-reviewed publication intends to be a guide for professional curricula in future sleep medicine education and examination programmes. Advances in the field of sleep medicine will be considered by publishing regularly revised versions.

Click on the link below to read the article abstract or log on to http://www.esrs.eu/membership-services.html   to access the full text article through the ESRS members only website. 

Catalogue of knowledge and skills for sleep medicine

Thomas Penzel, Dirk Pevernagie, Zoran Dogas, Ludger Grote, Simone de Lacy, Andrea Rodenbeck, Claudio Bassetti, Sören Berg, Fabio Cirignotta, Marie-Pia dOrtho, Diego Garcia-Borreguero, Patrick Levy, Lino Nobili, Teresa Paiva, Philippe Peigneux, Thomas Pollmächer, Dieter Riemann, Debra J. Skene, Marco Zucconi and Colin Espie, For The Sleep Medicine Committee and The European Sleep Research Society


Best regards


Philippe Peigneux              Pierre-Hervé Luppi
ESRS President                ESRS Secretary


2013-08-20

SFSS kurs i Odontologisk sömnmedicin

30-31 januari 2014


Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin har nöjet att bjuda in till en kurs som är basen för tandläkaren som vill fördjupa sig inom odontologisk sömnmedicin. Föreningen planerar fortsättningskurser för att erhålla föreningens diplom inom odontologisk sömnmedicin.

Syftet är att ge intresserade tandläkare grundkunskaper inom ”Odontologisk sömnmedicin”, dvs omhändertagandet av patienter som remitteras för behandling av sömnapné eller snarkningsproblematik. Sålunda kommer sömnens fysiologi, sömnmedicin, andning och nattliga andningsstörningar att beskrivas och hur de olika andningsstörningarna utreds och behandlas både medicinskt och odontologiskt. Vidare beskrivs ansvarsförhållanden och samverkan läkare-fysiolog-tandläkare. Kursen ger en introduktion i det odontologiska omhändertagandet med upptag av anamnes, undersökningsmetodik, journalföring, patientinformation, val av apparatur och uppföljningsrutiner.

Detta är en föreläsningskurs om två halvdagar teori och ett kvällspass med praktiska demonstrationer.

Tid: Start torsdag lunch 30 januari, avslut fredag lunch 31 januari 2014

Plats: Nordic Sea Hotell, Stockholm (nära Centralen)

Boende: Hotellrum bokas och betalas av deltagarna själva

Föreläsare: Överläkare Lena Leissner, överläkare Ola Sunnegren, övertandläkare Anette Fransson och övertandläkare Göran Isacsson   

Kursavgift: 6´000 kr. I kursavgiften ingår lunch, eftermiddagskaffe och middag på torsdagen samt förmiddagskaffe på fredagen.  Litteratur utdelas vid kursstart och ingår i avgiften. Lunch  fredag ingår ej.

Anmälan: Görs via mail till ingrid.nyman@lj.se. Kursavgiften kommer att faktureras efter att anmälan kommit in.

Senaste anmälningsdatum 10 december 2013.


2009-05-20

Vetenskapligt nätverk

Inom SFSS styrelse har vetenskapliga sekreteraren Lena Mallon kartlagt forskargrupper inom sömnmedicin i Sverige. Detta i syfte att främja forskningen inom området samt underlätta kontaken mellan olika forskargrupper.

Här hittar Du en länk till sammanställningen

Kontakta gärna Lena Mallon (lena.mallon@ltdalarna.se)

Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin