SFSS - Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin

Välkommen till SFSS

SFSS ändamål är att främja grundläggande forskning, tillämpad forskning och klinisk verksamhet rörande sömn och vakenhet.

Medlemskap kan sökas av personer med anknytning av sömn- och vakenhetsforskning.

Det är du som medlem som är med att styra innehållet på hemsidan. Därför välkomnar vi material som främjar föreningens ändamål. E-posta oss gärna på info@swedishsleepresearch.com.

Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin