SFSS - Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin

Medlemsavgift

Ordinarie medlemsavgift:
100 Skr/år

 

Plusgironummer:
445 3128-3

För ständigt medlemskap:
1000 Skr (engångsavgift, gäller ej stödjande medlem)

 

 
Stödjande medlemsavgift:
1000 Skr/år
 

Observera att alla som söker nytt medlemskap först måste godkännas av styrelsen !!

Ansökningsblankett hittar du här

Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin