År 2012

Grattis till årets stipendiater

Dr. Romana Stehlik: Spridd smärta och Restless Legs

Dr.Katarina Danielsson: Ljusterapi vid DSPS

Leg. Ssk. Amanda Hellström: Insomnia in Elderly People

Dr. Erik Thunström: Obstructive Sleep Apnea and Cardiovascular disease: Mechanisms and Impact

Dr. Nanna Browaldh: Randomiserat studie av OSAS patienter, svalgkirurgi jämfört med ingen behandling.

Forskningsdonatorer:
Boehringer Ingelheim AB, Sverige
Itamar Medical, Israel
Resmed Sweden AB, Sverige
Weinmann, Sverige