SFSS - Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin

År 2006

Stipendiater år 2006

GRATTIS alla stipendiater:

John Axelsson
Kim Ekvall
Anette Fransson
Cecilia Hellberg
Karin Lundkvist
Pia Nerfeldt
Marian Petersen
Malin Svensson
Jenny Theorell-Haglöw
Martin Ulander

Lena Leissner
Stipendieansvarig styrelseledamot
SFSS

Dags att söka stipendier!

Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin utlyser härmed Resestipendium och Forskningsanslag till en sammanlagd summa av 50.000 kr.

Behörig att söka dessa medel är person som 

  • varit medlem i föreningen i minst 1 år och 
  • betalat sin medlemsavgift samt 
  • redovisat hur eventuellt tidigare erhållna medel använts.

Beslut fattas av Föreningens styrelse.

Stipendiat ska snarast möjligt och senast inom 1 år efter mottagandet skriftligen redovisa resultat i form av projektrapport respektive reseberättelse till styrelsen.

Skriftlig ansökan ska innehålla: 

Namn 
Institution eller motsvarande 
Adress
Specifikation av det forskningsprojekt ansökan gäller:

  • Bakgrund och syfte med projektet.
  • Ekonomisk plan med specifikation av kostnader. 

 Om ansökan gäller kongressresa ska

  • Kongressens namn samt tid och plats anges.
  • Abstrakt bifogas då stipendium förutsätter aktivt deltagande.

Stipendium utbetalas endast om abstrakt blir antaget varför besked härom snarast möjligt lämnas till Föreningens styrelse.

Ansökan ska senast 2006-04-01 sändas till stipendieansvarig styrelseledamot:
Överläkare Lena Leissner
Sömnenheten Neurokliniken
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro
e-mail: lena.leissner@orebroll.se

Bästa hälsningar
Lena

Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin