SFSS - Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin

År 2001

OBS !! OBS !! OBS !! OBS !! OBS !!

Forskningsanslag

Svensk förening för sömnforskning utlyser härmed ett  forskningsanslag om 20 000:- från föreningens överskott år 2001 enligt årsmötesbeslut.

Sådan forskning som gäller metoder för att minska sömnstörande faktorer kommer att prioriteras.

Ansökan med kort projektbeskrivning, CV och ekonomisk kalkyl sänds till:

Eva Svanborg
Avd för klin neurofysiologi
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Mail evasvanborg@spray.se

Sista ansökningsdag: 30.11.2001

Breas-stipendiet: (30.000): John Axelsson, Stockholm
ResMed / Flaga stipendiet: (20.000): fördelas mellan Tomas Bratel, Stockholm (10.000) och Jonas Appelberg, Uppsala (10.000).
Aventis-stipendiet: (10.000): Louise Hagander, Stockholm.

Resestipendier:

ResMed / Flaga: (2 st á 5.000): Meeri Sandelin (Örebro), Ulla Edell-Gustafsson (Linköping).
Föreningens egna resestipendier: Stefan Thorvaldsson, Göteborg (10.000).
(4 st á 5000 utannonserats, dock få sökande. 2 resestipendier kvar som tillägg till nästa omgång.)

Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin