SFSS - Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin

År 2014

Stipendiemottagare 2014:

Eva Christensson, ANOPIVA, Karolinska Institutet: Utvärdering av potentiella biomarkörer för obstruktivt sömnapné syndrom samt effekt av CPAP-behandling – med fokus på hypoxi markörer

Ingrid Jönson Ring, Medicinska fakulteten, Kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet: Nocturalenuresis and rapid maxillary expansion - long term effect, prognostic factors, QoL and sleep quality

Lena Hillberger Dahlström, Göteborgs Universitet, NADA- akupunktur som behandlingsmetod vid insomnia och övervikt/fetma

Pernilla Garmy, Högskolan Kristianstad, Lunds Universitet, medicinska fakulteten: Sleep, Overweight and Media Habits in Schoolchildren

Sören Spondly Nees, Inst för neurovetenskap, Uppsala Universitet: Physical activity, snoring and sleep quality


Stipendiebidrag har erhållits från:

Fisher & Pykel
Itamar Medical
Maribo Medico AS
Nox Medical
Philips Home Healthcare Solutions
ResMed, Sweden AB
SomnoMed Nordic AB
Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co

Hälsningar

Richard Harlid

Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin