SFSS - Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin

År 2008

Grattis till årets stipendiater:

 1. Jenny Theorell-Haglöw, sjuksköterska doktorand Lungmed Uppsala.
  Sovtid och central fetma – en populationsbaserad studie hos kvinnor.
  Får 10 000 kronor

 2. Nanna Browaldh, ST-läkare doktorand ÖNH KS.
  15 year follow-up after UPPP in OSAS patients.
  Får 10 000 kronor

 3. Ann Andren, tandläkare Stockholm/Västerås.
  Behandling av obstruktiv sömnapné och dess inverkan på förhöjt blodtryck och hjärtfunktion.
  Får 10 000 kronor

 4. Miriam Ekstedt, psykolog Mälardalens högskola.
  Sömn, aktivitet och fetma – en kohort studie på 13000 svenska barn mellan 6-10 år.
  Får 30 000 kronor

 5. Pia Nerfeldt, läkare ÖNH KS.
  Weight reduction and alcohol abuse in sleep apnea patients.
  Får 10 000 kronor

Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin