SFSS - Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin

2004

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PERIODEN 031010-041115

STYRELSE

Styrelsen har under perioden haft följande sammansättning:

Sören Berg är ordförande (suppleant John Axelsson),
Eva Lindberg är vice ordförande (suppleant Jan Ulfberg),
Ludger Grote är sekreterare (suppleant Christer Jansson),
Arne Lowden är kassör (suppleant Kalle Franklin),
Jan Hedner är vetenskaplig sekreterare (suppleant Louise Hagander) och Lena Leissner är stipendieförvaltare (suppleant är Marianne Ors).

Revisorer
Göran Kecklund, Britt Nordlander

Valberedning
Jan-Erik Broman (sammankallande), Eva Svanborg och Karl Franklin

MEDLEMMAR

Föreningen har under året haft 205 medlemmar. Trots att cirka 3 medlemmar har gått ur föreningen så innebär det en ökning med 6 jämfört med det föregående verksamhetsåret. Antalet stödjande medlemmar utgör 11 stycken f n.

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften har under året varit 100:- för enskilda medlemmar och 1.000:- för stödjande medlemmar. Det beslutades vid senaste årsmötet om ett livslångt medlemskap i föreningen vid betalning av 1.000 SEK för aktiva medlemmar, men ej möjlighet till livslångt medlemskap för stödjande medlemmar.

MÖTEN, KURSER & UTBILDNING

Den 10/10 2003 avhölls årsmöte i Linköping. Dagen innan anordnades ett symposium om sömnmedicinska frågeställningar. Kursen uppskattades mycket av de drygt 100 deltagarna. Vidare samlade det vetenskapliga programmet i samband med årsmötet flera föredrag.

Styrelsen har under året avhållit fyra telefonmöten och ett extramöte (031010, 031215, 040315, 040512, 040913). Fortlöpande kontakter har underhållits via e-mail på styrelsens diskussionsforum på yahoo-groups.

STIPENDIER

Föreningen har under verksamhetsåret delat ut stipendier (total summa:-) sponsrade från BREAS och RESMED (30.000 var) och från Boehringer (5.000 plus föreläsarbudget).

Stipendier betalades ut till Cecilia Hellberg (5.000 SEK), Ding Zou (25.000 SEK), Meeri Sandelin (15.000 SEK), Ulla Gustafsson, Linköping, resestipendium 6.000 SEK. Nya beslut om stipendier fattas efter Göteborgs-mötet, när föreningens ekonomi kan bedömas bättre.

INFORMATION

Informationsförmedling från styrelsen till medlemmarna sker via e-post på diskussionsforumet swedishsleepresearch@yahoogroups.com och på hemsidan http://www.swedishsleepresearch.com. I dagsläget finns 148 e-postadresser uppdaterade på e-postlistan.

Ludger
Grote sekreterare
Göteborg november 2004

Sören Berg
ordförande
Lund 2004 11 10

Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin